Informační a komunikační technologie pro 2.S 

ročník 2020/2021

vyučující: Mgr. Jiří Zdražil